Om Nordens Hus

Nordens Hus är en ideell förening vars syfte är att stödja och värna om kännedomen om nordiska språk och kultur samt stöda intresset för nordiskt samarbete i Tammerfors och sammanföra vänner av nordiskt samarbete till gemensam verksamhet. Föreningen främjer samarbete mellan de nordiska länderna, verkar för kulturell och ekonomisk upplysning samt erbjuder utrymmen för denna verksamhet.

Föreningen ansvarar för Luckan-verksamheten i Tammerfors i samarbete med Luckan rf i Helsingfors.

Föreningen arrangerar möten, fester och föredrag samt seminarier. Vidare publicerar vi litteratur och annat material som presenterar de nordiska länderna, deras språk och kultur. Föreningen eller dess representanter deltar i olika nationella eller internationella evenmang med nordisk anknytning.
Föreningen samarbetar med andra motsvarande kulturella föreningar.

Tietoa Pohjolan Talosta

Pohjolan Talo on voittoa tavoittelematon yhdistys jonka tavoitteisiin kuuluu pohjoismaisen kanssakäynnin ja vuorovaikutuksen lisääminen Tampereen seudulla. Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä, järjestämään tapaamisia, seminaareja ja muita tapahtumia joissa on pohjoismainen ulottuvuus.

Yhdistys vastaa Luckan-toiminnasta Tampereella yhteistyössä helsinkiläisen Luckan rf.:n kanssa. Lisäksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden samanhenkisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.

Tammerfors Aktuellt (grundat 1973) är medlemsblad för Svenska Sällskapsklubben i Tammerfors. Tidningen efterträdde Tammerfors Aftonblad.

Läs mer / Lue lisää

Svenska Klubben i Tammerfors grundades år 1884 under namnet ”Tammerfors Konversationsklubb”. Klubben fungerar aktivt och är en av bakgrundskrafterna bakom föreningen Nordens Hus.

Läs mer / Lue lisää

Föreningen Nordens Hus upprätthåller ett Luckan-kontor i Tammerfors, eftersom Luckans service och tjänster ypperligt passar i vår miljö på språkön.

Läs mer / Lue lisää

Tampereen Pohjola-Norden Tampereen Pohjola-Norden järjestää jäsenilleen monipuolista pohjoismaista toimintaa. Vuosittaisia tapahtumia ovat muun muassa pohjolan pidot, pohjoismainen lauluilta, kesäretki, pohjoismainen kirjastoviikko, pikkujouluretki sekä Lucia-juhla.

Läs mer / Lue lisää

Tfors.fi är en webbsajt som listar alla svenskspråkiga evenemang in Tammerforsregionen. Sidan upprätthålls av Svenska Klubben och redaktionen utgörs av Lorenz Michael och Ronny Holmqvist.

Läs mer / Lue lisää

Föreningens syfte är att stöda svenska språket i Tammerfors genom att arrangera evenemang där medlemmarna och andra intresserade kan få information och kulturupplevelser på svenska samt umgås på svenska.

Läs mer / Lue lisää

Svenska Pensionärsföreningen i Tammerfors.

Läs mer / Lue lisää