Aktuellt

Aktuellt

Finland 150 år

startar på Nordens Hus under våren 2018!

I den nya föreläsningsserien betraktar föreläsarna under ett givet tema hur Finland ser ut om 50 år. Rubriker som under årets lopp tas upp är fortskaffning, boende, politik, kommunikation och utbildning. Liksom föreläsningsserien Finland 100 år riktar sig denna serie till alla intresserade.

De följande föreläsningarna i serien på

Svenska Klubben/Nordens Hus 

___________________________________________________

torsdagen den 01.11.2018 kl 18.30

Antti Rasmus: ”Artificiell intelligens”

(OBSERVERA det avvikande klockslaget!)

___________________________________________________

torsdagen den 29.11.2018 kl 17.30

Prof. Erik Bonsdorff: ”Östersjön”

Erik Bonsdorff är professor vid Åbo Akademi , Finlands ledande marinbiolog och årets professor 2017.

___________________________________________________

 

Om du vill delta i klubbmiddagen vill klubbhövdingen ha besked senast onsdag förmiddag, tfn 044 206 47 03 (helst sms) eller e-post till: klubben@svenskaklubben.eu. OBS! Maten serveras EFTER föredraget.