FINLAND 100 ÅR

FINLAND 100 ÅR

Finland 100 till tfors.indd

Under Finlands jubileumsår ordnar Nordens Hus i samarbete med Svenska Klubben i Tammerfors och Luckan Tammerfors en föreläsningsserie på svenska i Tammerfors om allt som haft betydelse för varför Finland är som det är idag. Föreläsningsserien är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.

Projektet understöds av Svenska Kulturfonden och Pirkanmaan Liitto.

 • Tid: Våren 2017, 6 torsdagar med början klockan 17.30 (6 föreläsningar), hösten 2017, 4 torsdagar (4 föreläsningar).
 • Plats: Svenska Klubben i Tammerfors, Otavalankatu 9.
 • Målgrupp: Gymnasie-elever, högskolestuderande, alla medborgare i regionen.
 • Ansvarig arrangör: Nordens Hus- Pohjolan Talo rf. i samarbete med Svenska Klubben i Tammerfors och Luckan i Tammerfors.

Föreläsningar under våren:

 • 12.1.2017 – Professor Henrik Meinander: Tammerfors. Tammerfors roll i Finlands historia.
 • 2.2.2017 – Tekn.lic/styrelseproffs Henrik Immonen: Industrins utveckling i Finland. Tunga industrin, textil-, pappers- och skogsindustrin, Nokia.
 • 23.2.2017  – DI Thomas Franck: Skeppsfarten. Finland befinner sig på en “ö” och sjöfarten har alltid varit en viktig del av framgången.
 • 30.3.2017 – Sportjournalisten Kaj Kunnas: Idrottens betydelse för det självständiga Finland. Under de första åren kom framgångarna inom idrotten att ha stor psykologisk betydelse.
 • 20.4.2017  – Professor emeritus Håkan Andersson: Utbildning. Finlands utbildning är en av världens mest högtstående. Hur har vi kommit hit?
 • 11.5.2017 – Docent Siv Sandberg: Från landsbygd till stad. Hur Finland övergick från småbrukarsamhället till stadssamhälle. Arkitekturens utveckling och frammarsch.

Föreläsningar under hösten:

 • 28.9.2017 – Vice-amiral Kari Takanen: Försvaret. Från skyddskårerna till andra världskriget – det moderna försvaret efter VSB – försvarets betydelse för ”folksjälen”.
 • 26.10.2017 – Rektor Ronny Holmqvist: Finland efter andra världskriget. Åren då Republiken Finland var stadd i kraftig ekonomisk utveckling från kriget via krigsskadestånd till välfärd i fred.
 • 2.11.2017 – FD Leena Svinhufvud: Konsten i det självständiga Finland. Finsk design: utopier, innovationer och en bra vardag.
 • 23.11.2017 – Överstelöjtnant Erkki Pekonen: Världens syn på det självständiga Finland.