Om oss

Om oss

Nordens Hus är en ideell förening vars syfte är att stödja och värna om kännedomen om nordiska språk och kultur samt stöda intresset för nordiskt samarbete i Tammerfors och sammanföra vänner av nordiskt samarbete till gemensam verksamhet. Föreningen främjer samarbete mellan de nordiska länderna, verkar för kulturell och ekonomisk upplysning samt erbjuder utrymmen för denna verksamhet.

Föreningen ansvarar för Luckan-verksamheten i Tammerfors i samarbete med Luckan rf i Helsingfors.

Föreningen arrangerar möten, fester och föredrag samt seminarier. Vidare publicerar vi litteratur och annat material som presenterar de nordiska länderna, deras språk och kultur. Föreningen eller dess representanter deltar i olika nationella eller internationella evenmang med nordisk anknytning.
Föreningen samarbetar med andra motsvarande kulturella föreningar.

Pohjolan Talo on voittoa tavoittelematon yhdistys jonka tavoitteisiin kuuluu pohjoismaisen kanssakäynnin ja vuorovaikutuksen lisääminen Tampereen seudulla. Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyötä, järjestämään tapaamisia, seminaareja ja muita tapahtumia joissa on pohjoismainen ulottuvuus.

Yhdistys vastaa Luckan-toiminnasta Tampereella yhteistyössä helsinkiläisen Luckan rf.:n kanssa. Lisäksi yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden samanhenkisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.