Svenskt i Tammerfors

Svenskt i Tammerfors

SVENSKT I TAMMERFORS

Tammerfors svenska församling:

Kyrkoherde Janne Heikkilä 040 649 1442 (fr.o.m. 1.9.2022)

Diakon Kristina Strand-Ketonen 050 527 2290

Kansli 040 804 8022

Kantor Paula Sirén tfn 050 433 7373

Ungdomsarbetsledare Kaisa Niinimäki tfn 050 337 2922

Barnledare, kyrkovaktmästare Piu Heinämäki tfn 040 804 8587

e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Församlingshemmet: Svenska Hemmet, Satamakatu 19

www.tampereenseurakunnat.fi/svenska

www.facebook.com/tfors.svenska

Svenska samskolan i Tammerfors:

Koulukatu 14, 33200 Tammerfors

Rektor: Ronny Holmqvist, 050 549 9449, rektor@samskolan.fi

Skolsekreterare: 050 432 7189, skolsekreterare@samskolan.fi

www.samskolan.fi

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors:

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Mariankatu 41

33200 Tammerfors

+358503593234

kansli@barndaghemmet.fi

www.barndaghemmet.fi

Svenska Pensionärsföreningen:

Ordförande: Helena Karves, tfn 040 7247616, helena.karves@elisanet.fi

Sekreterare: Paula Hendry, tfn 040 7746675, paula.hendry1@gmail.com

www.tammerfors.spfpension.fi

Nordens Hus – Pohjolan Talo:

Nordens Hus – Pohjolan Talo rf

Otavalankatu 9

33100 Tammerfors

Ordförande / puheenjohtaja: Rikard Bjurström 040 5200 963, rikard.bjurstrom@nebsails.fi

Verksamhetsledare / toiminnanjohtaja: Ewa Kirjavainen 040 120 1869, ewa.kirjavainen@luckan.fi

www.nordenshus.fi

Luckan Tammerfors:

Otavalankatu 9

Verksamhetsledare Ewa Kirjavainen 040 120 1869, ewa.kirjavainen@luckan.fi

www.luckan.fi/tammerfors

Läxis:

Mäntykatu 6

Ledare: Piu Heinämäki 040 804 8587, piu.heinamaki@gmail.com

Tammerfors Marthaförening:

suzzi@citykatse.fi

Tammerfors Aktuellt:

Ordförande och ansvarig utgivare:  Niko Ruohonen, niko.ruohonen@azets.com

Redaktionssekreterare:  Tuija Laurén, tfn 044 206 4703, info@tammerforsaktuellt.fi

www.tammerforsaktuellt.fi

Svenska Klubben i Tammerfors:

Otavalankatu 9

klubben@svenskaklubben.eu

Ordförande: Börje Lassfolk, tfn 0500 660572

Klubbhövding: Tuija Laurén, tfn 044 206 4703

www.svenskaklubben.eu

Svenska Kvinnoklubben i Tammerfors:

Ordförande: Ulla Stenman, tfn. 050 5567686, ullastenman1@outlook.com

Sekreterare: Kaarina Ojasti, tfn. 050 5411478, kaarina.ojasti@elisanet.fi

www.facebook.com/svenskakvinnoklubbenitammerfors

Föreningen Hem och Skola i Tammerfors:

Ordförande: Pamela Mannström 050 5603997

Sekreterare: Erika Lindholm 040 5538678

Föreningen Norden i Tammerfors:

Ordförande/puheenjohtaja: Leena Lusa  044 235 9094, leenalusa101@gmail.com

Sekreterare/sihteeri: Jaana Kanninen-Niemi  040 557 0370, jaanamilli@gmail.com

tampere.pohjola-norden.fi

Scoutkåren Tammerfors Spejare:

Kårchef: Henrik Lampinen 040 774 1414,  heka.lampinen@hotmail.com

De Gamlas Hem:

Styrelsens ordförande: Hans Jansson, 040 7780757, e-post: hans.u.jansson@gmail.com

Verksamhetsledare: Harri Tuhkasaari, 040 5719071, e-post: harri.tuhkasaari@dgh.fi

www.dgh.fi

Svenska folkpartiet i Tammerfors:

Ordförande / puheenjohtaja: Rikard Bjurström, 040 5200 963, e-post: rikard.bjurstrom@nebsails.fi

Sekreterare / sihteeri: Ulrika Wallén, 040 5954394, e-post: usoderlu@hotmail.com

TFiF/DIFF:s Tammerforsavdelning:

Simon Hannus, ordförande, 050 404 3377, simonhannus@gmail.com

Sami Liponkoski, sekreterare, 040 842 2470, samiliponkoski@gmail.com

Björn Forss, 040 5441904

Kulturstiftelsen i Tammerfors

Ordförande Rikard Bjurström, 040 5200 963, rikard.bjurstrom@nebsails.fi

Sekreterare Anna Holmqvist, 0400 626657, a.holmqvist@elisanet.fi