Kontaktuppgifter:

Tammerfors svenska församling

Församlingshemmet:
Svenska Hemmet, Satamakatu 19, 33200 Tammerfors

Kyrkoherde
Janne Heikkilä, 040 649 1442

Diakon
Kristina Strand-Ketonen, 050 527 2290

Kansli
040 804 8022

Kantor
Paula Sirén, 050 433 7373

Ungdomsarbetsledare
Kaisa Niinimäki, 050 337 2922

Barnledare
Piu Heinämäki, 040 804 8587

e-post: fornamn.efternamn@evl.fi

Nätsida Facebook

Svenska samskolan i Tammerfors

Koulukatu 14, 33200 Tammerfors

Rektor:
Ronny Holmqvist, 050 549 9449, rektor@samskolan.fi

Skolsekreterare:
050 432 7189, skolsekreterare@samskolan.fi

Nätsida

Svenska Barndaghemmet i Tammerfors

Mariankatu 41, 33200 Tammerfors

Föreståndare:
Maria Välimäki, 040 588 9884, maria@barndaghemmet.fi

Kansli
Tel. 050 359 3234, kansli@barndaghemmet.fi

Nätsida

De Gamlas Hem

Styrelsens ordförande:
Hans Jansson, 040 7780757, e-post: hans.u.jansson@gmail.com

Verksamhetsledare:

Harri Tuhkasaari, 040 5719071, e-post: harri.tuhkasaari@dgh.fi

Nätsida

Kulturstiftelsen i Tammerfors

Ordförande
Rikard Bjurström, 040 5200 963, rikard.bjurstrom@nebsails.fi

Sekreterare
Anna Holmqvist, 0400 626657, a.holmqvist@elisanet.fi

Tammerfors Aktuellt

Ordförande och ansvarig utgivare:
Ulla Gylling, ullagylling81gmail.com

Redaktionssekreterare:
Tuija Laurén, tfn 044 206 4703, info@tammerforsaktuellt.fi

Nätsida

Svenska Klubben i Tammerfors

Otavalankatu 9, 33100 Tammerfors

klubben@svenskaklubben.eu

Ordförande:
Börje Lassfolk, tfn 0500 660572

Klubbhövding:
Tuija Laurén, tfn 044 206 4703

Nätsida

Svenska Kvinnoklubben i Tammerfors

Ordförande:
Ordförande Maria Välimäki, tfn. 040 588 9884, maria@barndaghemmet.fi

Sekreterare:
Kaarina Ojasti, tfn. 050 5411478, kaarina.ojasti@elisanet.fi

Facebook

Luckan Tammerfors

Otavalankatu 9, 33100 Tammerfors

Verksamhetsledare
Verksamhetsledare Ewa Kirjavainen, tfn. 040 120 1869, ewa.kirjavainen@luckan.fi

Nätsida

Föreningen Norden i Tammerfors

Ordförande / puheenjohtaja:
Leena Lusa  044 235 9094, leenalusa101@gmail.com

Sekreterare / sihteeri:
Jaana Kanninen-Niemi  040 557 0370, jaanamilli@gmail.com

Nätsida

Svenska folkpartiet i Tammerfors

Ordförande / puheenjohtaja:
Rikard Bjurström, 040 5200 963, e-post: rikard.bjurstrom@nebsails.fi

Sekreterare / sihteeri:
Ulrika Wallén, 040 5954394, e-post: usoderlu@hotmail.com

Nätsida

Svenska Pensionärsföräningen

Ordförande:
Helena Karves, tfn 040 7247616, helena.karves@elisanet.fi

Sekreterare:
Sekreterare Ewa Kirjavainen,  tfn. 040 120 1869, ewa.kirjavainen@luckan.fi

Nätsida

Nordens Hus – Pohjolan Talo rf

Otavalankatu 9, 33100 Tammerfors

Ordförande / puheenjohtaja:
Rikard Bjurström 040 5200 963, rikard.bjurstrom@nebsails.fi

Verksamhetsledare / toiminnanjohtaja:
Verksamhetsledare Ewa Kirjavainen,  tfn. 040 120 1869, ewa.kirjavainen@luckan.fi

Nätsida

Läxis

Mäntykatu 6, 33200 Tammerfors

Ledare:
Piu Heinämäki 040 804 8587, piu.heinamaki@gmail.com

Tammerfors Marthaförening

suzzi@citykaste.fi

Föreningen Hem och Skola i Tammerfors

Ordförande:
Pamela Mannström 050 5603997

Sekreterare:
Erika Lindholm 040 5538678

Scoutkåren Tammerfors Spejare

Kårchef:
Henrik Lampinen 040 774 1414, heka.lampinen@hotmail.com

TFiF / DIFF:s Tammerforsavdelning

Ordförande
Simon Hannus, 050 404 3377, simonhannus@gmail.com

Sekreterare
Sami Liponkoski, 040 842 2470, samiliponkoski@gmail.com

Björn Forss, 040 5441904